Bezoek het CrossBorder Event op 13 september : Bestel tickets met €100 korting. Gebruik kortingscode: Dexport2022  Naar de website

Prepare2Start-subsidie: ook voor webwinkeliers

Delen

De subsidie is afgeschaft per 1 januari 2012! Maryke Otten is ondernemersadviseur Internationale Handel van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland De subsidieregeling Prepare2Start heeft tot doel MKB-bedrijven die over geen of weinig exportervaring beschikken, te ondersteunen bij het betreden van een nieuwe of praktisch nieuwe buitenlandse markt. Deze ondersteuning bestaat zowel uit advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan als een bijdrage in de kosten van een aantal in het plan genoemde activiteiten. Prepare2Start is van toepassing op alle landen in de wereld. De EVD is subsidieverstrekker en werkt daarbij samen met de adviseurs van de regionale Kamers van Koophandel, Syntens en een aantal ondernemersorganisaties. De adviseurs begeleiden de aanvrager bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Zij beschikken over alle informatie en zijn niet alleen het aanspreekpunt voor de procedurele kant van de regeling, maar fungeren ook als sparringpartner voor de subsidieaanvrager in het internationaliseringsproces. De financiële steun van de Prepare2Start-subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten (excl. btw) tot een maximumbedrag van 11.500 euro. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: het laten uitvoeren van een marktverkenning en/of partnerselectie, deelname aan internationale beurzen, het ontwikkelen van presentatiemateriaal, opleidingen of cursussen om kennis en kunde te vergroten, juridisch advies en octrooi-, merk- en modelregistratie. Een ander belangrijk aspect van de subsidie waar men op moet letten is dat men pas verplichtingen mag aangaan nadat de aanvraag bij de EVD is ontvangen. De regeling werkt dus niet met terugwerkende kracht.  Bovendien wordt het subsidiabele bedrag altijd achteraf, aan het einde van het traject, uitgekeerd. Voor de uitvoering van de activiteiten heeft men 21 maanden de tijd. Uiteraard kunnen ook webshophouders gebruikmaken van de Prepare2Start-regeling. De regeling staat echter alleen open voor MKB-bedrijven die op strategische wijze een buitenlandse markt gaan benaderen. Het is dus noodzakelijk dat wordt onderbouwd welke doelen de ondernemer wil realiseren en het plan bevat ook een sterkte-zwakteanalyse van het bedrijf. Enkel het vertalen van een website is bijvoorbeeld geen strategische marktbewerking; een succesvolle webshop in het buitenland vergt een gedegen voorbereiding en aanpak. Heeft u interesse in de regeling of wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de consulent Internationale Handel van de Kamer van Koophandel waar u ingeschreven bent: http://www.kvk.nl/internationale_handel/contacten_leggen/consulent_internationale_handel/]]>

Wil jij weten waar jouw groeikansen liggen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

admin
admin

Mis niks over de Duitse markt! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief…