Nieuwe Btw-richtlijnen voor crossborder webshops per 1 juli 2021

Dexport zocht het uit: nieuwe EU richtlijnen omtrent de btw. Webshopeigenaren die goederen en diensten leveren aan consumenten buiten Nederland en binnen de Europese Unie (EU), kunnen volgens nieuwe EU-richtlijnen grote veranderingen verwachten aangaande de btw. Er is in Nederland nog geen definitieve wetgeving, maar deze wordt wel verwacht. Wanneer reken je straks een buitenlands […]

Toevoeging impressum: belangrijke wijziging voor Duitse websites

Per 8 november 2020 is de Duitse “Rundfunkstaatsvertrag (RStV)” vervangen door de “Medienstaatsvertrag (MStV)”. Hiermee zijn de regels voor uitzending in Duitsland voor alle 16 staten gelijkgesteld. Dit heeft directe impact voor alle websites die zich richten op de Duitse markt, want het gaat om uitzenden in de ruime zin van het woord. Produceer je als […]