De tijd dringt voor de verplichte Duitse Button-Lösung

Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk om de wet toe te passen door de buttontekst te veranderen. Dat is helaas onvoldoende, want er moeten zowel grafische als structurele aanpassingen op de bestelpagina worden doorgevoerd. De buttonoplossing brengt twee cruciale veranderingen van de bestelpagina met zich mee. Ten eerste is de webshopeigenaar verplicht volgens artikel […]