Google AdWords en het gebruik van merknamen

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder […]

Vanaf 04-08-2011: weer een nieuwe herroepingsinstructie

zaak Messner moest het Europese Hof zich met de Duitse regelingen over de waardevergoeding bezighouden, die een klant verschuldigd kan zijn voor het gebruik van een product gedurende de zgn. afkoelingsperiode – de tijd die tussen aankoop en herroeping of retournering verstrijkt. Het hof kwam toen tot de conclusie dat de Duitse wettelijke regelingen niet […]