Richtlijn consumentenrechten 2011 – Het toekomstige herroepingsrecht – Gevolgen

De verplichtingen van de consument De consument moet in eerste instantie het product naar de handelaar terugsturen of anders aan een gemachtigde van de handelaar overhandigen, tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. Hiervoor heeft hij 14 dagen de tijd. Wat buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreft, haalt de verkoper, indien de […]

Richtlijn consumentenrechten 2011 – Het toekomstige herroepingsrecht – Uitoefening

‘De volledige harmonisatie van consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot een hoog beschermingsniveau voor de consument en een beter functioneren van de B2C interne markt. Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij de overeenkomst sluit, dient […]

Belangrijke aspecten van de nieuwe Richtlijn consumentenrechten van 2011

‘Het grensoverschrijdende potentieel van verkoop op afstand, dat een van de voornaamste zichtbare resultaten van de interne markt zou moeten zijn, wordt niet ten volle benut. Vergeleken met de significante groei van de binnenlandse verkoop op afstand in de afgelopen jaren is groei van de grensoverschrijdende verkoop op afstand beperkt gebleven. Deze discrepantie is met […]

Google AdWords en het gebruik van merknamen

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder […]

Vanaf 04-08-2011: weer een nieuwe herroepingsinstructie

zaak Messner moest het Europese Hof zich met de Duitse regelingen over de waardevergoeding bezighouden, die een klant verschuldigd kan zijn voor het gebruik van een product gedurende de zgn. afkoelingsperiode – de tijd die tussen aankoop en herroeping of retournering verstrijkt. Het hof kwam toen tot de conclusie dat de Duitse wettelijke regelingen niet […]

Duitse e-commercemarkt anno zomer 2011

Andreas Giese

Andreas Giese adviseert snelgroeiende bedrijven en bekende merken bij het opzetten van de e-commercestrategie voor de Duitse markt. De Duitse e-commercemarkt groeit nog steeds en is volop in beweging. De ene webshop profiteert hier meer van dan de andere. Het is niet alleen Otto die groeit, maar het zijn ook de online pure players die […]