Welk nationaal recht is van toepassing als het om een contract tussen een Duitse consument en een Nederlandse webshop gaat?

Op zijn website kon men vroeger over het toepasselijke recht het volgende lezen: ‘Naast het Verdrag van Brussel geldt het Verdrag van Rome. Dit verdrag bepaalt welk rechtsstelsel van toepassing is bij een grensoverschrijdend handelsconflict. Hoofdregel van dit verdrag is de rechtskeuze: partijen kunnen per overeenkomst zelf bepalen van welk land het nationale recht van […]